• 1

Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie

Jongeren in een veerkrachtige samenleving

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Dit programma ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterken en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken.

De startimpuls bestaat uit 5 werkpakketten die weer zijn onderverdeeld in bouwstenen.

Startimpuls JOIN is onderdeel van de NWA route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen (pdf).

werkpakketten

logo klein