Slide

Jongeren in een veerkrachtige samenleving.
Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie.

Jongeren in een veerkrachtige samenleving

“Hoe voorkomen we uitsluiting en versterken we de zinvolle deelname van alle jongeren aan de samenleving?”

De afgelopen drie jaar werkten onderzoekers verbonden aan hogescholen en universiteiten samen met maatschappelijke organisaties en gemeenten vanuit verschillende invalshoeken aan antwoorden op deze vraag. Naast verschillende wetenschappelijke publicaties heeft het JOIN-onderzoek geleid tot een breed palet aan tools, instrumenten en methodes gericht op de vergroting van de veerkracht van jongeren in de samenleving. Denk aan lesprogramma’s voor jongeren om hun talent in kaart te brengen of een app voor NT2-docenten, tools voor studieadviseurs voor de begeleiding van mantelzorgende studenten, een training voor HR-managers gericht op de begeleiding van jonge migranten en tools om onzichtbare jongeren/spookjongeren in beeld te krijgen.

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partijen, zoals culturele instellingen, musea, scholen (allerlei niveaus), gemeenten, Staatsbosbeheer, en natuurlijk ook jongeren zelf. Deze praktijkpartners speelden een belangrijke rol in de vertaling van onderzoeksresultaten naar concrete tools en praktische toepassingen. Daarnaast legden zij de verbinding met de doelgroep of zorgden zij voor de verspreiding en implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk. Bovendien beschikten zij over vaardigheden en kwalificaties die wetenschappers soms missen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het voeren van gesprekken met kwetsbare groepen.

Startimpuls JOIN is onderdeel van de NWA route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen (pdf).

In onderstaand filmpje vertellen onderzoekers van vijf bouwstenen over hun project en de meerwaarde van deze samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Related Articles