• 1

Werkpakket 2

Inclusiviteit en Arbeid

Een veerkrachtige samenleving stelt alle jongeren in staat om op het juiste moment de juiste werk-gerelateerde transities te maken. Bijzonder belangrijk zijn daarbij de overgang naar werk vanuit het onderwijs, vanuit inactiviteit of werkloosheid, vanuit zorg, of vanuit werk zonder perspectief (werk-naar-werk). Maar het gaat ook om het vermijden van negatieve transities (“dead end streets”) en ervoor te zorgen dat er geen groep jongeren ontstaat die volledig buiten beeld en onbereikbaar blijft, omdat ze geen werk heeft, geen onderwijs volgt en geen uitkering ontvangt. Transities in de levensloop en organisatiecontext waarin zij plaats vinden vormen samen het kader voor de centrale onderzoeks- en interventievraag van dit werkpakket:

Onder welke omstandigheden en hoe helpen nieuwe vormen van inclusief overheidsbeleid, onderwijs en werkgever- en ondernemerschap jongeren om de juiste transities in hun levensloop te maken?

De bouwstenen

 • Alle jongeren in beeld
  Samenvatting

  Het onderzoek richt zich op onzichtbare jongeren (niet bekend bij instanties). Doel is het in kaart brengen van de wetenschappelijke kennisbasis mbt de kenmerken en de effectieve benadering van deze jongeren en analyse van de praktijk en ervaringen in de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt door de ontwikkeling van vier fieldlabs waarbinnen samen met gemeenten, doelgroep en stakeholders nieuwe standaard en (digitale) interventies worden ontwikkeld.

  Contactpersoon:

  Prof.dr.Ton Wilthagen: wilthagen@uvt.nl

 • Interdisciplinaire leernetwerken in het mbo
  Samenvatting

  JInterdisciplinair leren is voor mbo leerlingen een voorwaarde om goed voorbereid te zijn op een functie in zorg en welzijn, maar is een relatief nieuwe ontwikkeling. Het doel is een monitoringsinstrument te ontwikkelen welke inzicht geeft in hoeverre Interdisciplinaire leernetwerken van toegevoegde waarde zijn voor studenten en organisaties.

  Contactpersoon:

  Jelly Zuidersma: j.zuidersma@netwerkzon.nl

 • Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties
  Samenvatting

  Om de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking te vergroten, dienen werkgevers bereid en in staat te zijn om hun Human Resource Management beleid inclusiever te maken. Dit project draagt bij aan de co-creatie van vormen van samenwerking tussen publieke en private organisaties die inclusief werkgeverschap kunnen bevorderen.

  Contactpersoon:

  Dr. Rik van Berkel: r.vanberkel@uu.nl

 • TalentQuest+: een serious gaming schoolprogramma voor talentontwikkeling, training van 21st century skills en verbetering van maatschappelijke participatie van VMBO-leerlingen
  Samenvatting

  TalentQuest+; een schoolprogramma voor talentontwikkeling en training van 21ste eeuw vaardigheden van VMBO-leerlingen. Het schoolprogramma TalentQuest+ combineert gaming en zelfreflectietechnieken, met aandacht voor sociale, emotionele en 21ste eeuw vaardigheden van VMBO-leerlingen. Leerlingen testen hun vaardigheden en gaan uitdagingen aan om deze te verbeteren. In een pilot wordt de aangepaste TalentQuest+ onderzocht, samen met leerlingen, ouders, docenten en bedrijven.

  Contactpersoon:

  Paul Kocken: paul.kocken@tno.nl

 • Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders: ontwikkeling en evaluatie van een interculturele en HRM training voor werkgevers en managers
  Samenvatting

  De bouwsteen behelst het ontwikkelen, testen en evalueren van een training voor werkgevers/managers en beoogt de 'culturele afstand' tussen organisaties en migranten te verkleinen, alsmede de mate van inclusief personeelsbeleid in organisaties door te lichten. Lessons learned worden gedeeld met stakeholders gericht op de inclusie van andere groepen kwetsbare jongeren.

  Contactpersonen:

  Dr. Nina Hansen: n.hansen@rug.nl
  Dr. Liesbet Heyse: l.heyse@rug.nl

werkpakketten

logo klein