• 1

Betrokken partijen

Erasmus Universiteit Rotterdam
Leids Universitair Medisch Centrum
Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
TNO
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland
Altra Jeugdzorg en Onderwijs
CJG Rijnmond
Gemeente Rotterdam
Gemeente Amersfoort
Gemeente Utrecht
Goeie zin
IMC Weekendschool
Jeugdprofs
Lyceo
Johan de Witt Scholengroep
Obs Het Galjoen
Schoolformaat
Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid
Reinwardt Academie
Museum Gouda
Ithaka Internationale Schakelklassen
Yulius Onderwijs-Zorg Expertise Partners
VO-raad
Verwey Jonker Instituut
Stichting Interculturele Participatie en Integratie
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
 

logo klein