• 1

Werkpakket 1

Inclusiviteit en Burgerschap/politieke participatie

Dit werkpakket beoogt kennis en instrumentarium te ontwikkelen waarmee jongeren sterker betrokken kunnen worden bij de publieke belangenbehartiging via zelfsturing en politieke besluitvorming. Daarbij manifesteert betrokkenheid zich niet alleen in gedrag (actieve participatie), maar ook in houdingen (verbondenheid, vertrouwen en respect in instituties en anderen) en competenties (kennis en vaardigheden). Het werkpakket richt zich op de vraag:

Welke instrumenten, interventies en mechanismen “werken” bij het vergroten van de publieke betrokkenheid van jongeren?

De bouwstenen

 • MBO-DOT-Twente: Meer Betrokken Overleg - Door Online Tools - Twente
  Samenvatting

  In het project Meer Betrokken Overleg - Door Online Tools – Twente (MBO-DOT-Twente)beantwoorden we de vraag of en zo ja hoe online-tools kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van MBO-studenten bij overleg over de aanpak van (regionale)maatschappelijke vraagstukken. Doel is het ontwikkelen van een digitaal ondersteunde onderwijsmethode die betrokkenheid en de ontwikkeling van democratische houdingen en (digitale) competenties bij MBO-studenten stimuleert.

  Voor meer informatie:

  Prof. dr. Bas Denters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • JoSMePP: Jongeren, sociale media en politieke participatie: kans of bedreiging?
  Samenvatting

  Jongeren spenderen dagelijks vele uren op sociale media. Maar we weten nog heel weinig over het effect hiervan op hun maatschappelijke en politieke participatie – iets waar velen zich zorgen over maken. In deze bouwsteen onderzoeken wij hoe het gebruik van diverse sociale media online en offline participatie onder jongeren beïnvloedt.

  Voor meer informatie:

  Claes de Vreese : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Rens Vliegenthart: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid
  Samenvatting

  In dit project wordt een veerkracht-zelftest voor (kwetsbare) jongeren ontwikkeld, waarmee jongeren inzicht krijgen in hun individuele veerkracht en publieke betrokkenheid. Met latente klasse analyse op de gegevens van het populatieonderzoek worden jongerendoelgroepen onderscheiden naar gedrag (betrokkenheid, netwerk), houding (zelfredzaamheid, vertrouwen) en competenties. Jongeren en professionals toetsen dit op herkenbaarheid en samen wordt een veerkrachttypologie geschreven.

  Contactpersoon:

  Dr. Jolanda Mathijssen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Het stimuleren van ecologisch burgerschap bij jongeren
  Samenvatting

  In dit project staan de volgende onderzoeksvragen centraal: Welke instrumenten en mechanismen van groene instituties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, ‘werken’ bij het versterken van ecologisch burgerschap bij jongeren? En hoe draagt ecologisch burgerschap, en specifieke instrumenten van groene instituties, bij aan de veerkracht van diverse groepen jongeren en aan het inrichten van een zinvol leven? We richten ons op diverse vormen van participatie in natuur en natuurbescherming van jongeren met verschillende culturele en sociaal-demografische achtergronden.

  Contactpersoon:

  Dr.ir. D.J. Stobbelaar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • DELIBERATOR: Jongeren en nieuwe vormen van democratie: inclusief bestuur door blockchain democratie.
  Samenvatting

  Alternatieve referenda voor jongeren Het structureel betrekken van jongeren bij politieke lange termijn vraagstukken in de vorm van een dialoog vergroot de veerkracht van de samenleving, omdat de positie van jongeren wordt versterkt en duurzaamheidsaspecten van politieke besluiten worden gearticuleerd.Daarvoor wordt de politieke agenda gekoppeld aan het communicatielandschap van jongeren met nieuwe technieken.

  Contactpersoon:

  Dr. Roel During: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Experimentele governance in Urban Labs: de route naar inclusieve participatie en veerkracht?
  Samenvatting

  In het onderzoek ‘het betrekken van jongeren in het sociale domein’ bestuderen we manieren om groepen jongeren die te maken hebben met problematiek in het sociale domein te betrekken bij Stadslabs. In deze labs werken burgers, gemeenten en private partijen samen aan het leefbaar maken van stad of dorp.

  Contactpersoon:

  dr. Lieke Oldenhof: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Platvormsamenleving: nieuwe kansen voor inclusiviteit?
  Samenvatting

  Internetplatforms en nieuwe ongelijkheid: Jongeren maken veel gebruik van Internetplatformen om werk te vinden, contacten te leggen en van elkaar te leren. Hoewel platformen laagdrempelig zijn, profiteren niet alle jongeren van platformen vanwege gebrekkige vaardigheden, slechte reputatie en discriminatie. Dit onderzoek analyseert in welke mate verschillende typen platformen nieuwe kansen scheppen voor jongeren.

  Contactpersoon:

  Prof. dr. Koen Frenken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Een rechtsstaat van jongeren
  Samenvatting

  Elke samenleving heeft instellingen nodig die gezamenlijke normen handhaven en daarmee maatschappelijk vertrouwen stimuleren (bijvoorbeeld rechters). Mensen vertrouwen elkaar meer als ze weten dat afspraken die ze onderling maken door deze instellingen worden ondersteund. Dit onderzoeksproject verschaft inzicht in hoe deze instellingen het vertrouwen onder jongeren kunnen stimuleren.

  Contactpersoon:

  Prof. dr. S. Zouridis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

werkpakketten

logo klein