• 1

Werkpakket 4

Inclusiviteit en Diversiteit

Dit dwarsdoorsnijdende pakket richt zich op de vraag welke hulpbronnen (menselijk, sociaal en cultureel kapitaal) jongeren nodig hebben om maatschappelijk te kunnen participeren en om toegerust te zijn voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel van dit werkpakket is een beter begrip van het creëren, verwerven en benutten van deze hulpbronnen om uiteindelijk scheidslijnen tussen groepen, zoals etnische achtergronden of gender, te kunnen overbruggen. De ontwikkeling en het benutten van deze hulpbronnen speelt zich af in verschillende settings zoals gezin, school, buurt, en (sport)vereniging. De samenstelling en structuur van deze settings, hoe ze worden bestuurd of anderszins worden vorm worden gegeven kan het verwerven van deze hulpbronnen bevorderen, maar ook belemmeren. Dit leidt tot de volgende vraag:

Wat zijn doeltreffende en werkbare strategieën om processen van het benutten van hupbronnen te sturen met als doel sociale scheidslijnen te overbruggen?

De bouwstenen

 • Bruggen over scheidslijnen – intergenerationele contacten en inclusiviteit van wetenschap naar praktijk
  Samenvatting

  Er zijn talrijke aanwijzingen dat de sociale afstand tussen jongeren en ouderen toeneemt. In dit project onderzoeken we hoeveel contacten jongeren hebben met ouderen; hoe deze contacten ontstaan en wat de inhoud daarvan is. Daarnaast stellen we concrete (nieuwe) maatregelen voor die dergelijke contacten bevorderen en evalueren we bestaande maatregelen.

  Contactpersoon:

  Prof. Dr. Beate Volker: b.volker@uva.nl

 • Leergemeenschap Slotervaart
  Samenvatting

  De Leergemeenschap Slotervaart verbindt experimenteerruimte in Amsterdamse onderwijslocaties aan wetenschappelijke analyses van processen van inclusie, sociaalculturele diversiteit en bestuur in een genetwerkte samenleving (op school, op straat en thuis) en vormt daarmee een instrument om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen rond onderwijssegregatie, polarisatie, diversiteit en gelijke kansen in een grootstedelijke context.

  Contactpersoon:

  Joris Rijbroek: j.b.rijbroek@vu.nl

 • Overbruggen van pedagogische verschillen: samen naar een sterke pedagogische omgeving (SSPO)
  Samenvatting

  In dit project brengen we in samenwerking met twee praktijkorganisaties, met een nieuw instrument in kaart wat er nodig is om afstemming rond opvoeden van kinderen en jongeren te verbeteren. Deze stap legt de basis voor het ontwikkelen van een aanpak (interventie en tools) in een later stadium

  Contactpersoon:

  Leonieke Boendermaker: L.Boendermaker@hva.nl

 • Moedertaal in het onderwijs van Nederlands als tweede taal (MoedINT2)
  Samenvatting

  Inclusie van migranten begint met beheersing van het Nederlands. Het huidige onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) besteedt nauwelijks aandacht aan de moedertaal van taalleerders, terwijl afhankelijk van de moedertaal specifieke leerproblemen bestaan. Dit project ontwikkelt een app waarmee docenten zulke moedertaalspecifieke problemen kunnen herkennen en verhelpen.

  De meest recente ontwikkelingen zijn te volgen via de website van MoedINT2.

  Contactpersoon:

  Dr. Sterre Leufkens: s.c.leufkens@uu.nl

 • ACT! Academy for Community and Talent
  Samenvatting

  ACT! biedt een radicaal vernieuwend onderwijssysteem gericht op het stimuleren van talenten en competenties van jongeren over opleidingen heen, in en voor de samenleving. In dit onderzoekstraject wordt onderwijs ontwikkeld, verzorgd en systematisch geëvalueerd, zodat kennis en inzicht ontstaat over de werkzame elementen van de ACT! aanpak.

  Contactpersonen:

  Hanno Ambaum: hanno@deonderwijsmaker
  Pepijn van Empelen: pepijn.vanempelen@tno.nl

 • EDL’s: co-creating communities of trust
  Samenvatting

  MBO, HBO en WO studenten ontwikkelen gezamenlijk “Experiential Design Landscapes (EDLs)1: interactieve co-creatie en data-verzamelende veldlabs op school. Hier kunnen studenten hun (sub)cultuur verkennen, vormgeven en erop reflecteren. De EDL-methode, data en het co-creatieproces vormen input voor onderzoek naar processen/mechanismen rondom de sociaalpsychologische constructie van cohesie, diversiteit, inclusie en veerkracht

  Contactpersoon:

  Prof.dr.ir. Caroline Hummels: c.c.m.hummels@tue.nl

werkpakketten

logo klein