Slide

7 juni 2018: Informatie- en netwerkbijeenkomst NWA-call route Jeugd

Binnenkort wordt de eerste NWA-brede call gepubliceerd, waarin het mogelijk is om grote onderzoeksvoorstellen in te dienen. Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek (NWRO) organiseert daarom een informatie- en netwerkbijeenkomst voor de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.

Reserveer alvast in uw agenda:

7 juni, 14.30 – 17.00 uur; Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht

NWO zal nog dit jaar een programmaronde starten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Deze bijeenkomst speelt in op deze NWA-brede call en is interessant voor alle partijen op het gebied van jeugd.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de NWA-brede call waarin het is mogelijk om grote onderzoeksvoorstellen in te dienen. Ook worden de belangrijkste thema’s uit de kennisagenda Jeugd besproken. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken. Vanaf half mei kunt u zich inschrijven via de NRO-website, daar is ook meer informatie te vinden over deze bijeenkomst.

 

Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
In de route Jeugd staat het kind centraal. Met een breed scala aan onderzoeks-, praktijk- en beleidspartners wordt op dit moment de kennisagenda Jeugd opgesteld. Ook de jeugd zelf en ouders worden betrokken. De belangrijkste thema’s uit de kennisagenda worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd.

Related Articles