• 1

4 oktober 2018: Tussentijdse plenaire bijeenkomst JOIN

De volgende plenaire bijeenkomst van de Startimpuls JOIN vindt plaats op donderdagmorgen 4 oktober 2018 in Utrecht. Precieze informatie over de invulling volgt nog, maar net als bij de vorige bijeenkomst zal er ook nu weer ruimte zijn voor onderling overleg van de werkpakketten. Graag willen we iedereen die op een of andere manier bij een van de bouwstenen van JOIN betrokken is uitnodigen aanwezig te zijn.

Aanmelding kan via deze link.

logo klein