Slide

20 november 2018: Matchmaking Route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen

Op dinsdagmiddag 20 november 2018, van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert de NWA-route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) in Utrecht een matchmakingbijeenkomst rond het thema ‘Kennismaken voor lokaal beleid’. Doel van de bijeenkomst is het bij elkaar brengen en verbinden van onderzoekers van gemeentes en onderzoeksinstellingen rond de kennisbehoefte voor urgente maatschappelijke vraagstukken die op lokaal niveau spelen.

Het programma is inmiddels bekend, bekijk deze hier (pdf).

De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein sterk uitgebreid. De komende jaren zal deze trend zich alleen maar verder doorzetten (denk aan uitdagingen zoals de energietransitie en ontwikkelingen rond aardgas en de inwerkingtreding van de Omgevingswet). Tegelijkertijd geven gemeenten aan dat zij vaak onvoldoende kennis en data hebben om op deze terreinen weloverwogen beleidskeuzes te maken. Onderzoek dat op nationaal niveau gedaan wordt door de (rijks)kennisinstellingen sluit vaak niet goed aan bij de kennisbehoeften en vragen op gemeentelijk niveau, terwijl de gewenste data ontbreekt. Andersom beschikken gemeenten over kennis en gegevens die ook voor andere kennisinstellingen relevant kunnen zijn, maar onvoldoende worden meegenomen.

Op 20 november willen we verkennen hoe we kunnen komen tot een netwerk en infrastructuur waarin lokaal beleid, kennisinstellingen en wetenschap in de toekomst nauwer kunnen samenwerken om de kennisbehoefte op gemeentelijk niveau te kunnen adresseren. Daarnaast krijgt u uiteraard volop de gelegenheid om met de aanwezige partijen rond concrete vragen mogelijke consortia te verkennen ter voorbereiding van een gezamenlijke aanvraag in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda!

U kunt zich aanmelden tot vrijdag 9 november via het inschrijfformulier. Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt een selectie gemaakt. Daarbij streven we naar een goede afspiegeling van de betrokken partijen. Zodra bekend is of u geselecteerd bent, ontvangt u hierover een bevestigingsbericht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Janneke van Kersen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Anita Boele (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

nwo logo nl lowres

Related Articles