Slide

Factsheet “Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten”

Factsheet jonge mantelzorgers Figuur 1

Op 4 juni is de factsheet “Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten” verschenen, een resultaat uit de bouwsteen Expertiselab Jonge Mantelzorgers. In dit project werken onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), SCP en Bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam samen.

Er is nog maar weinig bekend over jongeren die hun studie combineren met zorgtaken thuis, terwijl veel studenten in Nederland hiermee te maken hebben. De factsheet geeft inzicht in de mogelijke gevolgen die de combinatie van studie en mantelzorg kan hebben. De factsheet is te downloaden op de website van het SCP

 

Related Articles