Slide

Platformsamenleving: nieuwe kansen voor inclusiviteit?

KoenFrenken

Een belangrijk overkoepelend thema binnen de Startimpuls zijn de kansen en bedreigingen die verbonden zijn aan nieuwe technologie. Enerzijds kunnen technologische ontwikkelingen een oplossing bieden wanneer bestaande instituties niet meer aansluiten bij jongeren, anderzijds bestaat het risico dat zij nieuwe vormen van uitsluiting creëert. Ook het onderzoek dat Koen Frenken doet binnen de Startimpuls raakt aan dit thema.

In de bouwsteen van Koen Frenken, hoogleraar Innovation Studies aan de Universiteit Utrecht, draait het om klusplatformen waar online een dienst kan worden ingehuurd, bijvoorbeeld de bezorging van een maaltijd of het inhuren van een oppas. Een groot deel van de mensen die via deze platforms werken zijn jonger dan 25 jaar. Voor hen zijn dergelijke platforms een uitkomst omdat ze zelf kunnen bepalen wanneer en hoeveel ze werken. Tegelijk missen ze een groot aantal zaken die een reguliere werknemer wel heeft, zoals een collectieve verzekering, en is het erg onduidelijk op welke sociale zekerheid en ontslagbescherming deze mensen recht hebben.

Vragen en dilemma's

Platforms staan op dit moment volop in de belangstelling. Denk bijvoorbeeld aan de discussie rond Deliveroo, de bekende bezorgdienst van maaltijden, die onlangs besloot geen mensen meer in dienst te nemen, maar iedere ‘rider’ verplichtte als freelancer verder te gaan. Frenken geeft aan de Startimpuls de komende tijd vooral te gebruiken om de belangrijkste vragen en dilemma’s rond het onderwerp in kaart te brengen en tegelijkertijd een netwerk op te bouwen. Komend najaar zullen daarom interviews worden afgenomen bij verschillende organisaties die tot een onderzoeksagenda moeten leiden. Volgend jaar wordt er bovendien een internationale conferentie over de deeleconomie en kluseconomie georganiseerd waarmee Frenken het netwerk rond het onderwerp verder wil uitbreiden.

Verschillende perspectieven

De platformsamenleving is een nieuwe ontwikkeling. Verschillende partijen hebben dan ook behoefte aan duiding. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de ABU, de belangenvereniging voor uitzendbureaus. Daarnaast is het een onderwerp dat in de werkprogramma’s van de WRR en de SER staat. Iedereen praat over platforms en bekijkt de vraagstukken die daaraan verbonden zijn vanuit zijn eigen perspectief en discipline. Voor Frenken is het een belangrijke uitdaging om de komende jaren die verschillende zienswijzes en manieren van denken over platforms aan elkaar te knopen.

Voor wie meer wil weten over de platformeconomie: een paar maanden terug gaf Frenken een keynote lecture over het onderwerp tijdens de workshop ‘Platform Economy: Innovation, Entrepreneurship and Public Policy Perspectives’:

 

 

Related Articles