Slide

Krachten bundelen voor vergroten veerkracht studerende mantelzorgers

Hoe kunnen we de veerkracht van studerende mantelzorgers vergroten? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat Alice de Boer, bijzonder hoogleraar aan de VU, uitvoert in het kader van de JOIN-bouwsteen Expertiselab Jonge Mantelzorgers. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, het SCP en Vilans brengt zij de komende tijd de ondersteuningsbehoefte van studerende mantelzorgers in kaart om zo tot concrete oplossingen te komen die de positie van deze relatief vergeten groep kunnen verbeteren.

Het onderzoek is voortvarend van start gegaan en begin juni, tijdens de week van de jonge mantelzorger, werden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarin kwam naar voren hoe jongeren die hun studie moeten combineren met mantelzorg vaker last hebben van lichamelijke en psychische klachten en qua studieresultaten lager scoren dan hun niet-zorgende medestudenten. AT5 maakte een nieuwsitem over het onderwerp, in Pakhuis De Zwijger vond een bijeenkomst plaats over het onderwerp plaats, terwijl de eerste resultaten ook werden gepresenteerd bij Movisie.


Samenwerking

Binnen het Expertiselab Jonge Mantelzorgers werken verschillende partijen samen. De Boer is erg tevreden over het verloop van deze samenwerking. Bij het consortium zijn 25 mensen betrokken. Daarbinnen is er een kernteam gevormd bestaande uit medewerkers van Vilans, de Hogeschool van Amsterdam, het SCP en de VU, dat elke zes weken bij elkaar komt. Gezamenlijk zijn er doelen en subdoelen geformuleerd met daaraan concrete resultaten en activiteiten gekoppeld.

Expertise vanuit praktijk

Andere partners binnen het consortium zijn de gemeente Amsterdam en Markant, het Amsterdamse centrum voor mantelzorg. Vertegenwoordigers van deze partners zijn aanwezig bij de consortiumbijeenkomsten die worden georganiseerd. Door de vragen die ze stellen en de expertise die ze meenemen vanuit de praktijk geven ze het onderzoek mede vorm. Met Markant bijvoorbeeld wordt aan de hand van de uitkomsten van de het onderzoek nagedacht over mogelijke ondersteuningsmogelijkheden, waarbij zij de expertise meebrengen over hoe deze ondersteuning concreet vorm kan krijgen. Doel is om aan het einde van de rit concrete tools aan te kunnen bieden die onderwijsinstellingen kunnen inzetten voor mantelzorgende studenten. Studieadviseurs van verschillende onderwijsinstellingen hebben al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van het onderzoek.

Die uitkomsten hoopt De Boer in de eerste helft van 2019, bijvoorbeeld tijdens de volgende mantelzorgweek, te kunnen presenteren, samen met de resultaten van een inventarisatie van al aanwezige voorzieningen en oplossingen. Het zou mooi zijn om in de toekomst verder onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van dit soort interventies, zo stelt de Boer.

 

Related Articles