Slide

Emoties rond erfgoed bespreekbaar maken

Hester Dibbits Lector

‘Het gaat goed. Al vanaf de voorbereiding is er veel belangstelling voor het project’. Aan het woord is Hester Dibbits, projectleider van de bouwsteen Emotienetwerken rond erfgoed in educatieve settings (EmErEd). Dibbits is bijzonder hoogleraar historische cultuur en educatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC) en lector cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie (AHK). Het project van Dibbits maakt deel uit van werkpakket 3 waarbinnen verschillende bouwstenen werken rond de vraag hoe en onder welke voorwaarden sturing kan worden gegeven aan participatie-en identificatieprocessen onder jongeren uit verschillende culturen.

Binnen EmErEd wordt een nieuwe methode ontwikkeld waarbij jongeren, leraren en erfgoedwerkers samen hun uiteenlopende emoties rond erfgoeditems inzichtelijk en bespreekbaar kunnen maken. Centraal concept in deze methode is ‘emotienetwerk’. Emotienetwerken, aldus Dibbits, zijn grillige constellaties van mensen die allemaal verschillende en soms ook tegengestelde gevoelens hebben over een erfgoeditem. Het concept is bedacht door Dibbits en Marlous Willemsen, directeur van projectpartner Imagine IC, tijdens een eerder samenwerkingproject. De methode die binnen de bouwsteen verder ontwikkeld en getest wordt moet die emotionele geladenheid naar boven brengen en bespreekbaar maken. In plaats van het onderwijzen van één dominante betekenis van een erfgoeditem biedt de methode juist ruimte voor meerstemmigheid, waarbij de emoties van alle betrokkenen, ook die van leraren en erfgoedwerkers, meegenomen worden. Als zodanig kan zij worden gebruikt  binnen verschillende educatieve settings en bijdragen aan kritische erfgoededucatie en de ontwikkeling van cultureel burgerschap.

Emoji's

Hester Dibbits emojisDe eerste testen hebben inmiddels plaatsgevonden, waarbij de focus lag op het thema religie en religieus erfgoed. In educatieve labs bij Imagine IC is gekeken naar de reactie van leerlingen op een replica van het kruis dat een centrale rol speelde tijdens de opvoering van de openluchtmusical The Passion eerder dit jaar. Leerlingen van praktijkcollege De Dreef uit Amsterdam Zuid-Oost konden door het plaatsen van emoji’s aangeven welke emotie zijn voelden bij dit object. Vervolgens kregen zij filmpjes en verhalen te horen waarin anderen verwoordden wat zij voelden of dachten. Daarna konden ze opnieuw een emoji plaatsen en discussieerden ze over de vraag in hoeverre dit object thuis hoort in een museum. Aan het begin, in het midden en aan het einde van de interventie wordt onderzocht hoe leerlingen en leraren naar erfgoed, naar zichzelf en naar anderen kijken. Op die manier kan in kaart worden gebracht wat er in een klas gebeurt wanneer jongeren, leraren en erfgoedwerkers hun gevoelens rond concrete erfgoeditems bespreken. Na elk lab wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de uitkomsten worden besproken met de verschillende partners die bij de bouwsteen betrokken zijn.

Partners

Die partners zijn afkomstig uit verschillende organisaties uit de erfgoed- en onderwijswereld, zoals Imagine IC, WAAG society, het LKCA, Museum Gouda en CED-groep. Daarnaast sluit het onderzoek van Dibbits nauw aan bij de bouwsteen van Marcel Bastiaansen waarin het eveneens draait om de cultuurbeleving van jongeren maar dan vanuit een neurologisch perspectief. Met een onlangs toegekende KIEM-aanvraag krijgt het onderzoek bovendien een internationale component en wordt een Horizonaanvraag voorbereid.

Doel van de bouwsteen is de ontwikkeling van een online platform dat inzicht geeft in de emotienetwerken die zich in rond een bepaald erfgoedobject vormen. Tegelijkertijd, aldus Dibbits, fungeert de Startimpuls dus ook als vliegwiel voor grotere projecten, die in de toekomst ook een internationaal tintje krijgen. Bovendien staat binnenkort een aantal bijeenkomsten op het programma waarin over de uitkomsten van het project wordt gediscussieerd. En voor het najaar wordt de publicatie van een Engelstalig artikel door Marlous Willemsen verwacht, over het eerste lab bij Imagine IC.  

Contact

Mocht u  op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen het project, mail dan naar Charlotte Faber: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Related Articles