Slide

TalentQuest+: Een serious gaming schoolprogramma

Over de JOIN-bouwsteen van projectleider Paul Kocken

paul kocken

Binnen de bouwsteen TalentQuest+ ontwikkelt Paul Kocken, onderzoeker bij TNO, een schoolprogramma dat VMBO-scholieren ondersteunt in de ontwikkeling van hun talenten en helpt bij de training van door de zogenaamde door de OECD geformuleerde 21ste-eeuwse skills, zoals zelfsturing, doorzettingsvermogen, stresshantering en het gestructureerd aan de slag gaan. Deze vaardigheden zijn van belang voor school en werk, maar ook in bredere zin voor de maatschappelijke participatie van jongeren. Als zodanig raakt het onderzoek ook aan thema’s als burgerschap en hoe je je in de samenleving gedraagt.

Pilotonderzoek

De naam van de bouwsteen verwijst naar het programma TalentQuest+, waarvan TNO, samen met IamProgrez, Inspirezzo en Leraren met Lef, een haalbaarheidsstudie doet naar de effectiviteit via pilotonderzoek. TalentQuest+  is de doorontwikkeling van TalentQuest en SEMO-score tot één programma, waarin gaming en zelfreflectietechnieken worden gecombineerd. Afgelopen maanden is Kocken bezig geweest met het voorbereiding van het onderzoek en het uitwerken van de theoretische onderbouwing. In oktober wordt gestart met de lessen op scholen. Na een paar lessen gaan scholieren individueel met het programma aan de slag. Kocken: ‘Het klassikaal geven en aanleren van ‘skills for life’ is lastig. TalentQuest+ biedt juist de mogelijkheid voor jongeren om individueel met het programma te werken en biedt op die manier ook de mogelijkheid tot maatwerk’.

Samenwerking met scholen

Voor zijn onderzoek vormen VMBO-scholen de belangrijkste partners.  Een belangrijke uitdaging daarbij is het vinden van ruimte binnen de beperkte tijd om het onderzoek uit te voeren. Kocken kan hierbij terugvallen op de nodige ervaring die binnen de projectpartners aanwezig is in de samenwerking met scholen. Het blijft daarbij van groot belang te zoeken naar een goede aansluiting met de bestaande lessen en in te spelen op wat kan. Bovendien kunnen docenten voortdurend direct hun feedback geven op hoe dingen uitpakken en werken. Daarnaast worden er gedurende het traject workshops georganiseerd waar docenten, maatschappelijke organisaties, werkgevers en ook de jongeren zelf de uitkomsten bespreken en nieuwe ideeën worden ontwikkeld.

Related Articles