Slide

Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders

Over de JOIN-bouwsteen van Nina Hansen en Liesbet Heyse

Nina Hansen Liesbet HeyseSlechts 11% van de vluchtelingen die in 2014 aankwamen en een verblijfsvergunning kregen had 2,5 jaar later een betaalde baan. Wat is nodig om de integratie van eerste generatie migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren?

Binnen de JOIN-bouwsteen ‘Naar een betere arbeidsmarktaansluiting van nieuwe Nederlanders’  werken Nina Hansen en Liesbet Heyse, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, op dit moment aan een trainingsprogramma voor Nederlandse werkgevers en managers. Deze training biedt een aantal praktische tools die werkgevers kan ondersteunen bij het in dienst nemen van statushouders. Daarnaast hopen Hansen en Heyse op basis van hun onderzoek te komen tot een aantal concrete aanbevelingen waarmee arbeidsmarktintegratie van migranten verbeterd kan worden. Welke aanpassingen zijn hiervoor nodig voor de werkwijze van HR-afdelingen en hoe kan de culturele afstand tussen werkgevers en nieuwe werknemers worden verkleind? De bouwsteen maakt deel uit van een breder palet aan onderzoeksprojecten rond deze thematiek die door Hansen en Heyse worden gecoördineerd.

Samenwerken

Tot halverwege vorig jaar werkten Hansen en Heyse nauw samen met de The Hague Process on Refugees and Migration (THP). Helaas moest deze organisatie na 20 jaar haar deuren sluiten vanwege financiële problemen.  Jammer, omdat de samenwerking een unieke mogelijkheid bood om praktische ervaring rond dit thema en academische kennis over culturele verschillen te combineren. THP had jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van oplossingen om de migranten toegang te geven tot de arbeidsmarkt. ‘En wij als onderzoekers hadden de mogelijkheid om onze op theorieën gebaseerde ideeën over hoe onder werknemers cultureel bewustzijn en integratiemogelijkheden kunnen worden gecreëerd te bespreken en te toetsen’, aldus Hansen. Gelukkig werd een andere partner gevonden. Inmiddels wordt samengewerkt met Stichting Lemat, een stichting die Eritrese mensen steunt en heel ervaring heeft  met de begeleiding van statushouders richting de arbeidsmarkt.

Trainingen bij werkgevers

Vanuit gemeentes en bedrijven is er veel belangstelling voor de training die binnen de bouwsteen wordt ontwikkeld. De gesprekken die zij hierover hebben bieden weer inzicht in de spanningen die er op dit vlak op de werkvloer kunnen zijn en wat bedrijven in dit kader nodig hebben. Op dit moment is de trainingsontwikkeling bijna afgesloten. In maart zullen de eerste twee trainingen aan werkgevers worden gegeven.

Binnen de Startimpuls JOIN wordt in andere bouwstenen eveneens onderzoek gedaan naar migrantenjongeren. Zo ontwikkelde Sterre Leufkens een app die NT2-docenten kan ondersteunen bij hun taallessen aan migranten en werkt Koen Leurs aan manieren om de integratie van migrantenjongeren te bevorderen door middel van mediawijsheid. Daarnaast raakt het project van Hansen en Heyse aan andere bouwstenen binnen JOIN waarin gewerkt wordt aan praktische tools om sociale en culturele scheidslijnen te overbruggen.

Related Articles