Slide

Bruggen over scheidslijnen

Over JOIN-bouwsteen van Beate Volker

Beate VolkerScheidslijnen in de samenleving en de maatschappelijke consequenties daarvan staan vandaag de dag volop in de belangstelling. De JOIN-bouwsteen van Beate Volker, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar de scheidslijnen tussen generaties, speelt hierop in.

‘De kloof tussen jongeren en ouderen is in Nederland erg groot’, aldus Volker. Terwijl er wel degelijk behoefte is aan contact. In de bouwsteen brengt zij in kaart hoeveel contacten jongeren hebben met ouderen en wat de inhoud is van deze contacten. Daarnaast onderzoekt ze welke maatregelen dergelijke contacten kunnen bevorderen en worden bestaande maatregelen geëvalueerd.

Intergenerationele contacten

Met het JOIN-budget organiseerde Volker samen met een junior-onderzoeker een grootschalige dataverzameling onder een groep van 960 ouderen en 870 jongeren. Respondenten kregen een schriftelijke vragenlijst voorgelegd met vragen over hun netwerk en intergenerationele contacten. Hoe zien hun netwerken eruit en hoe overlappen die qua leeftijd? De opbrengsten worden op dit moment geanalyseerd en de eerste resultaten volgen binnenkort.

Daarnaast is het databestand van het Oranjefonds doorgespit op projecten die de contacten tussen generaties moeten bevorderen. Het Oranjefonds subsidieert verschillende van dergelijke intergenerationele projecten, maar heeft tot nu toe weinig zicht op de effecten van dergelijke initiatieven. Samen met een junior-onderzoeker voerde Volker gesprekken met de initiatiefnemers om zo zicht te krijgen op mogelijke succesformules. De uitkomsten van deze kwalitatieve interviews worden binnenkort aan het Oranjefonds gepresenteerd.

Niet-wetenschappelijke partijen

In het najaar worden de uitkomsten nog verder besproken met de Academie van de Stad. De Academie is zeer sterk in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen en samen met hen wil Volker de lijst met concrete maatregelen die intergenerationele contacten kunnen bevorderen verder aan te vullen.

Volker is zeer enthousiast over de nauwe samenwerking met andere, niet-wetenschappelijke partijen, in haar bouwsteen en de nieuwe manier van onderzoek doen. Het vraagt om een andere aanpak, waarbij het vooral van belang is om een gemeenschappelijk draagvlak te creëren en een vertrouwensband op te bouwen. Als dat lukt ontstaan er mooie dingen: ‘Het is een andere wereld, maar de uitwisseling is een avontuur, zo anders dan wat je kende. Super!’

Related Articles